Tilskudsmuligheder

SYGESIKRINGEN DANMARK

Fodbehandling m.m. 

HELBREDSTILLÆG

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring

Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette

DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING

Lider du af diabetes, nedgroede negle, svær leddegigt. psoriasisgigt, eller arvæv efter strålebehandling, kan du få tilskud via sygesikringen. Du skal starte med at henvende dig til din egen læge for at få en henvisning.